Skoči na vsebino

NEBINE, ASTRE (ASTER SPP.)

 

Težave v Sloveniji:

 • taksonomsko težavna skupina severnoameriških vrst in križancev med njimi
 • velika raznolikost na vrtovih pomeni veliko raznolikost v sposobnosti invazivnosti
 • zelo pozno cvetenje in zato slabo poznavanje razširjenosti
 • širjenje počasno, s plodovi skokovito, kjer se ustalijo, vztrajno razraščanje s podzemnimi organi
 • posamezna rastlina ustvari na 10.000 semen, raznašanje z vetrom
 • jesenska čebelja paša
 • “hvaležne” okrasne vrtne trajnice.

Kako se jih lotimo?

 • preventivno bi bilo pomembno odstranjevanje iz nasadov
 • pomemben jesenski nadzor stanja na terenu (konec septembra, začetek oktobra)
 • kjer se zasejejo, zgodnje izkopavanje s celotnim podzemnim delom
 • po izkopavanju nadzor nad morebitnimi preostalimi koščki korenik, ki razvijajo nadzemna stebla
 • primerno odstranjevanje izkopanih delov
 • pri razrasti na večji površini kombinacija redne košnje in uporabe herbicidov
 • po lokalno prepoznanih invazivnih tipih (npr. A. tradescantii) pregled okoliških vrtov in nasadov ter odstranitev tega tipa. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

Več: