Skoči na vsebino

ENOLETNA SUHOLETNICA (ERIGERON ANNUUS)

 • izvira iz Severne Amerike
 • V Evropi od konca 17. stoletja
 • 1. podatek za Slovenijo iz 1841 (Plemel, Botanični vrt)
   
 • družina košarnic
 • zelnata trajnica (NI enoletnica!)
 • sprva okrasna rastlina, zdaj se je ne goji več
 • visoka do 150 cm
 • cveti že junija in vse do jeseni
 • podobnost z ameriškimi vrstami nebin (Aster)

V Sloveniji zelo zelo pogosta

 • zelo raznolika rastišča: ob cestah, na opuščenih kmetijskih površinah, na gradbiščih, na travnikih in pašnikih
 • širi se z vetrom (plodovi)
 • agresiven plevel, neugoden vpliv na živino (slaba krmna vrednost).

Preventivni ukrepi

 • nadzorovanje širjenja
 • obveščanje javnosti.

Odstranitev in nadzor vrste

 • odstranitev ni mogoča
 • metoda odstranjevanja v primeru pojavljanja posameznih rastlin:
  - puljenje (izkopavanje) celih rastlin,
  - večletna redna košnja pred cvetenjem,
  - pozor: Cvetoče rastline lahko tudi po košnji do konca razvijejo
 • previdnost pri odlaganju materiala. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona:Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

  

Več:

 • Nahajališča v Sloveniji, literatura, fotografije – BioPortal CKFF
 • Razširjenost, fotografije, eksperti – DAISIE (v angleškem jeziku)
 • Enoletna suholetnica, Mestna občina Ljubljana.