Skoči na vsebino

DAVIDOVA BUDLEJA TUDI: METULJNIK (BUDDLEJA DAVIDII)

  

 • izvira s Kitajske
 • V Evropi od začetka 19. stoletja
 • 1. podatek za Slovenijo iz 1934 (Pohorje)
   
 • okrasni grm
 • gornja stran listov zelena, spodnja sivkasta zaradi laskov, sivi tudi mladi listi
 • žužkocvetka, privablja metulje
 • več različnih barv cvetov (izvorno vijoličasta, pogosto bela)
 • semena prezimijo na rastlini.

V Sloveniji še ni zelo pogosta

 • rastišča:  kamnolomi, kamnite stene, grušč ob železniških progah, ruderalna rastišča (starejše deponije)
 • razširja se s semeni, ki jih raznaša veter
 • mlade kalice so sprva občutljive na sušo
 • hitra rast (do 2 m na leto)
 • ukoreninjanje odlomljenih vej.

Preventivni ukrepi

 • prepoved prodaje plodnih kultivarjev te vrste (razvoj sterilnih rastlin)
 • odstranitev socvetij tik po cvetenju in primerno odlaganje.

Odstranitev in nadzor vrste

 • odstranitev mogoča na mestih, kjer rastejo posamezne rastline
 • metoda:
  - izkopavanje celih rastlin,
  - žaganje nadzemnih delov večjih rastlin v kombinaciji s herbicidom,
  - V primeru odstranitve rastlin v večjem obsegu, je treba na izpraznjeno mesto nasaditi avtohtone rastline.
  - pozor: Odrezane veje se uspešno ukoreninjajo!
  - paša. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

 

Več: