Skoči na vsebino

AMERIKANSKI JAVOR (ACER NEGUNDO)

 • izvira iz Severne Amerike
 • V Evropi od 1688 (VB)
 • V Sloveniji od začetka 20. stoletja
   
 • priljubljena rastlina v parkih, ob cestah...
 • več kultivarjev, različna obarvanost listov
 • hitra začetna rast
 • listi ne spominjajo na druge vrste javorov
 • plodovi krilati, razširjanje z vetrom
 • alergen pelod.

V Sloveniji še ni zelo razširjen

 • zelo raznolika rastišča:
  - gozdni robovi, mejice,
  - bregovi rek in potokov, ob
  - cestah in železnicah, urbano okolje
 • razširjanje plodov z vetrom in vodo, zakoreninjanje odlomljenih vej
 • predvsem na poplavnih območjih in rečnih bregovih
 • lahko oblikuje strnjene sestoje.

Preventivni ukrepi

 • prepoved gojenja v okrasne namene in za potrebe čebelarstva
 • prepoved prodaje vseh kultivarjev te vrste.

Odstranitev in nadzor vrste

 • odstranitev mogoča na mestih, kjer rastejo posamezne rastline
 • metoda:
  - izkopavanje celih rastlin,
  - žaganje nadzemnih delov večjih rastlin v kombinaciji s herbicidom,
  - nadzor območja odstranjevanja zaradi poganjanja iz podzemnih delov.
  - pozor: Odrezane veje se uspešno ukoreninjajo! (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

 

Več:

 • Predstavitev vrste: opis in fotografije, razširjenost, biologija, vpliv, upravljanje, kontakti in viri – NOBANIS (pdf, v angleškem jeziku)
 • Tiralica: opis, stanje, vplivi, ukrepi, literatura in kontakti, forum / Steckbrief, Bundesamt für Naturschutz (nemški jezik)
 • Amerikanski javor, Mestna občina Ljubljana, 2017