Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POVEZAVE

 

Povezave v Sloveniji

 

Tujerodne vrste v Sloveniji: načini naselitve, vplivi, preventivni ukrepi, odstranitev in nadzor, slovar, povezave. Stran je pripravil Zavod Symbiosis v okviru projekta Thuja (2008-2009), od leta 2017 dalje deluje v sklopu projekta LIFE Artemis.

 

Bioportal: lokalitete, fotografije, literatura za 6 živalskih in 7 rastlinskih vrst. Stran je pripravil Center za kartografijo favne in flore v okviru projekta Thuja (2008-2009).

 

FITO-INFO - Informacijski sistem za varstvo rastlin

  

Tujerodne invazivne vrste - nevarnost za naše gozdove, Zavod za gozdove Slovenije
  

Naselitev ali doselitev tujerodnih vrst rastlin (spletna stran Agencije RS za okolje)
 

Presoja tveganja za naravo pred naselitvijo, doselitvijo ali gojitvijo tujerodnih prosto živečih vrst živali in rastlin (spletna stran Agencije RS za okolje)
 

Invazivne tujerodne vrste (spletna stran Akvazin Društva osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva)

 

Invazivne tujerodne vrste (Mestna občina Ljubljana)

   

Tujerodne invazivne vrste - aktivnosti občin (2014) - Skupnost občin Slovenije

 

Projekt Amc promo BID Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (2010-2013)

 

 
Povezave na tuje

 

Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (Daisy) 

 
European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)

  

Invasive Species: Biodiversity Information System for Europe
 

Invasive Alien Species (spletna stran Evropske komisije)
 

Invasive alien species in Europe (SEBI 010) - Assessment published May 2010, European Environment Agency

 

European Alien Species Information Network (EASIN) (spletna stran Evropske komisije)

  

Bern Convention: Group of Experts on Invasive Alien Species
 

Global Invasive Species Information Network

 

Global Invasive Species Database - Invasive Species Specialist Group (ISSG)
 

Invazivne vrste u Hrvatskoj (Državni zavod za zaštitu prirode)