Skoči na vsebino

POVEZAVE

 

Povezave v Sloveniji

 

Tujerodne vrste v Sloveniji: načini naselitve, vplivi, preventivni ukrepi, odstranitev in nadzor, slovar, povezave. Stran je pripravil Zavod Symbiosis v okviru projekta Thuja (2008-2009).

 

Bioportal: lokalitete, fotografije, literatura za 6 živalskih in 7 rastlinskih vrst. Stran je pripravil Center za kartografijo favne in flore v okviru projekta Thuja (2008-2009).

 

FITO-INFO - Informacijski sistem za varstvo rastlin

 

Pelinolistna žvrklja - ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) - Inštitut za varovanje zdravja
 

Invazivne rastline - Arboretum Volčji potok

 

Tujerodne invazivne vrste - nevarnost za naše gozdove, Zavod za gozdove Slovenije
  

Naselitev ali doselitev tujerodnih vrst rastlin (spletna stran Agencije RS za okolje)
 

Presoja tveganja za naravo pred naselitvijo, doselitvijo ali gojitvijo tujerodnih prosto živečih vrst živali in rastlin (spletna stran Agencije RS za okolje)
 

Invazivne tujerodne vrste (spletna stran Akvazin Društva osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva)

 

Tujerodne vrste (Mestna občina Ljubljana)

 

Projekt Amc promo BID Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (2010-2013)

 

 
Povezave na tuje

 

Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (Daisy) 

 
European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS)

  

Invasive Species : Biodiversity Information System for Europe
 

Invasive Alien Species (spletna stran Evropske komisije)
 

Invasive alien species in Europe (SEBI 010) - Assessment published May 2010, European Environment Agency

 

European Alien Species Information Network (EASIN) (spletna stran Evropske komisije)

  

Bern Convention: Group of Experts on Invasive Alien Species
 

Global Invasive Species Information Network

 

Global Invasive Species Database - Invasive Species Specialist Group (ISSG)
 

Invasive alien plants - Switzerland - Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Wildpflanzen SKEW

 

Invazivne vrste u Hrvatskoj (Državni zavod za zaštitu prirode)

Projekt Amc promo BID Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (2010-2013)