Skoči na vsebino

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA PRIPRAVO UKREPOV VEZANIH NA RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI VRSTAMI IN OSVEŠČANJE

ERICo, Velenje, 2015

 

Priloga 1: Protokoli za presojo tveganja tujerodnih vrst

 

Amerikanski javor / Acer negundo
Arcuatula senhousia
Avstralska tolstica / Crassula helmsii
Češki dresnik / Fallopia x bohemica
Čokoladna akebija / Akebia quinata
Črnoplodni mrkač / Bidens frondosa
Davidova budleja / Buddleja davidii
Deljenolistna rudbekia / Rudbeckia laciniata
Drobnocvetna nedotika / Impatiens parviflora
Harlekinska polonica / Harmonia axyridis
Japonski dresnik / Fallopia japonica
Koprivolistni razhudnik / Solanum carolinense
Luizijanski rak / Procambarus clarkii
Marmorni rak / Procambarus fallax
Mnogolistni volčji bob / Lupinus polyphyllus Lindl
Morilska postranica / Dikerogammarus villosus
Navadna amorfa / Amorpha fruticosa
Navadna vinika / Parthenocissus quiquefolia
Oljna bučka / Echinocystis lobata
Orjaški dežen / Heracleum mantegazzianum
Peterolistna vinika / Parthenocissus inserta
Robati kurbusnjakSicyos angulatus
Signalni rak / Pacifastus leniusculus
Kitajska brezzobka  / Sinanodonta woodiana
Siva veverica / Sciurus carolinensis
Španski lazar / Arion vulgaris
Tigrasti komar / Aedes albopictus
Topinambur / Helianthus tuberosus
Rdečevratka in rumenovratka / Trachemis scripta
Trnavec / Orconectes limosus
Veliki pajesen / Alianthus altissima
Zahodna račja zel / Elodea nuttallii
Žlezava nedotika / Impatiens glandulifera