Skoči na vsebino

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE RASTLIN IN ŽIVALI

Tujerodnih vrst rastlin in živali v Sloveniji ne bi bilo, če k temu ne bi pripomogel človek.

Definicije

Ste jih že opazili? Spoznajte rastline in živali.

 

Kje jih je največ?


Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih.

 

 

Kako lahko človek razširja tujerodne vrste?

 

Nekatere vrste smo ljudje naselili namerno, na primer zaradi lova, ribolova, kot okrasne rastline v vrtovih ali živali v ribnikih. Nenamerno, kot slepe potnike, jih prenašamo z drugimi semeni, rastlinami, plodovi, ki jih prinesemo iz drugih držav, z obleko, potujejo z balastno vodo v ladjah. Nekatere so pobegnile iz živalskih farm, druge smo spustili iz akvarijev. Vzroki.

 

 

Kakšne težave povzročajo?


Invazivne tujerodne vrste povzročajo težave domorodnim vrstam, saj jih izpodrivajo, prenašajo tudi  bolezni in parazite, na katere domorodne vrste niso odporne ali prilagojene. Vse to ogroža biotsko raznovrstnost. Ljudje imamo zaradi nekaterih vrst zdravstvene težave, na primer alergije, poškodbe kože. Nastaja tudi vse večja gospodarska škoda, saj zmanjšujejo pridelke, višji so stroški vzdrževanja javnih površin in funkcionalnih zemljišč stavb. Vplivi.

 

 

Kako ravnati – priporočila: 

 • Zemlje in peska z območij, kjer so invazivne tujerodne vrste, ne raznašajmo naokrog.
 • Kadar zaradi gradnje ali zemeljskih del odstranimo naravno rastlinstvo, ga čim prej obnovimo z vrstami, ki so tu doma.
 • Akvarijskih živali in rastlin ne izpuščajmo v naravo. 

Več priporočil.

 

   

Vprašanja in odgovori:

 • Ali je košnja mladih rastlin ambrozije (pred cvetenjem) zadosten ukrep?
  Ena košnja ne zadošča. Več.
 • Kakšna je razlika med pleveli in invazivnimi vrstami?
  Glavni problem pleveli povzročajo na njivah in vrtovih. Več.
 • V vrtnariji prodajajo zlato rozgo. Ali lahko zagotovijo, da ni invazivna?
  Ne odlagamo tistih delov rastlin, iz katerih se lahko razvijejo nove rastline. Več.

Več vprašanj in odgovorov.

 

 

Strokovna komisija Vlade Republike Slovenije za varstvo pred škodljivimi rastlinami:

 

 

Novice:

  

Januar 2019: V reviji Hladnikia 42 (november 2018) je objavljen članek Janez Kermavnar, Lado Kutnar & Aleksander Marinšek: Pojavljanje invazivne tujerodne rastlinske vrste kudzu (Pueraria montana var. lobata) v Sloveniji.

 

19. januar 2019: delovna akcija odstranjevanja invazivnih vrst rastlin pod stenami Ospa, organizirajo Zavod RS za varstvo narave, DONDES in Univerza na Primorskem.

 

7. januar 2019: V projektu LIFE ARTEMIS so pripravili izobraževalni film o invazivnih tujerodnih vrstah. V filmu predstavljajo invazivne tujerodne rastline, živali in glive, ki so v Sloveniji že prisotne in povzročajo vse večjo okoljsko škodo, ter nove vrste, ki šele prihajajo oz. so v zgodnjih fazah širjenja. Predstavljen je tudi sistem, s katerim nove vrste zaznamo kmalu po njihovem prihodu in pričnemo z ukrepi odstranjevanja. Film. Na YouTube kanalu LIFE ARTEMIS je na voljo tudi različica z angleškimi podnapisi ter drugi kratki filmi, ki predstavljajo uporabo aplikacije Invazivke za sporočanje najdb tujerodnih vrst

 

Več novic.