Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE RASTLIN IN ŽIVALI

Tujerodnih vrst rastlin in živali v Sloveniji ne bi bilo, če k temu ne bi pripomogel človek.

Definicije

Ste jih že opazili? Spoznajte rastline in živali.

 

Kje jih je največ?


Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih.

 

 

Kako lahko človek razširja tujerodne vrste?

 

Nekatere vrste smo ljudje naselili namerno, na primer zaradi lova, ribolova, kot okrasne rastline v vrtovih ali živali v ribnikih. Nenamerno, kot slepe potnike, jih prenašamo z drugimi semeni, rastlinami, plodovi, ki jih prinesemo iz drugih držav, z obleko, potujejo z balastno vodo v ladjah. Nekatere so pobegnile iz živalskih farm, druge smo spustili iz akvarijev. Vzroki.

 

 

Kakšne težave povzročajo?


Invazivne tujerodne vrste povzročajo težave domorodnim vrstam, saj jih izpodrivajo, prenašajo tudi  bolezni in parazite, na katere domorodne vrste niso odporne ali prilagojene. Vse to ogroža biotsko raznovrstnost. Ljudje imamo zaradi nekaterih vrst zdravstvene težave, na primer alergije, poškodbe kože. Nastaja tudi vse večja gospodarska škoda, saj zmanjšujejo pridelke, višji so stroški vzdrževanja javnih površin in funkcionalnih zemljišč stavb. Vplivi.

 

 

Kako ravnati – priporočila: 

 • Zemlje in peska z območij, kjer so invazivne tujerodne vrste, ne raznašajmo naokrog.
 • Kadar zaradi gradnje ali zemeljskih del odstranimo naravno rastlinstvo, ga čim prej obnovimo z vrstami, ki so tu doma.
 • Akvarijskih živali in rastlin ne izpuščajmo v naravo. 

Več priporočil.

 

   

Vprašanja in odgovori:

 • Ali je košnja mladih rastlin ambrozije (pred cvetenjem) zadosten ukrep?
  Ena košnja ne zadošča. Več.
 • Kakšna je razlika med pleveli in invazivnimi vrstami?
  Glavni problem pleveli povzročajo na njivah in vrtovih. Več.
 • V vrtnariji prodajajo zlato rozgo. Ali lahko zagotovijo, da ni invazivna?
  Ne odlagamo tistih delov rastlin, iz katerih se lahko razvijejo nove rastline. Več.

Več vprašanj in odgovorov.

 

 

Strokovna komisija Vlade Republike Slovenije za varstvo pred škodljivimi rastlinami:

 

 

Novice:

 

8. junij 2019: Odstranitev izbranih tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Ljubljana), v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Vabilo.

 

April 2019: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Občina Bled in Triglavski narodni park vas vabijo na delavnico Tujerodne invazivne rastline in njihova uporaba v ljudskem zdravilstvu. Delavnica bo17. aprila 2019 ob 18. uri v Infocentru Triglavska roža Bled.

   

8. april 2019: Sekretariat konvencije o bilopški raznovrstnosti (CBD) z obvestilom strokovnjake vabi k sodelovanju v razpravi na temo invazivnih tujerodnih vrst. Do septembra 2019 bodo potekale ločene razprave, prva na temo metod analize stroškov in koristi teče od 15. aprila do 15. maja 2019, v juniju bodo razpravljali o metodah, orodjih in strategijah identifkacije in minimiziranja tveganj spletne trgovine, julija 2019 o metodah, orodjih in strategijah  upravljanja s tujerodnimi vsrtami v času podnebnih sprememb, avgusta 2019 pa analizi tveganja možnih posedic za družbene, ekonomske in kulturne vrednote.

 

 

Več novic.