Skoči na vsebino

NARAVA

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Špela Habič

Foto: Miha Krofel

Foto: Griša Planinc

Foto: Andrej Hudoklin

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Matevž Lenarčič

Foto: Hrvoje Oršanič

Foto: Tine Mihelič

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Akcija nadzora podzemnih jam
  Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je skupaj s Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), Policijo in jamarskimi društvi od julija do oktobra 2017 izvajala akcijo nadzora podzemnih jam. Več. (7. 12. 2017)

 • Novi člani sveta Parka Škocjanske jame
  Vlada RS je v svet javnega zavoda Park Škocjanske jame imenovala nove člane za obdobje štirih let. Več. (23. 11. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: Osnutek programa varstva in razvoja Parka Škocjanske jame
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018 -2022, program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018-2022. Pripombe in predloge lahko posredujete do 22. decembra 2017. Več.

 • Spremenjen predpis o uniformah naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
  V Uradnem listu št. 64/17 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov; Pravilnik (Ur. list 64/17), Obrazložitev. Katalog uniform. (17.11.2017)

 • Poraba sredstev iz koncesijske dajatve za Postojnsko jamo v 2016
  Vlada RS se je seznanila z ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve za rabo Postojnske jame, ki sta jih porabili občini Pivka in Postojna v letu 2016. Več.

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

 

(Strategije, poročila in programi)