Skoči na vsebino

NARAVA

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Špela Habič

Foto: Miha Krofel

Foto: Griša Planinc

Foto: Andrej Hudoklin

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Matevž Lenarčič

Foto: Hrvoje Oršanič

Foto: Tine Mihelič

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Odgovor na predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave
  Ministrstvo za okolje in prostor podaja odgovor na predlog  Lovske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Turistične zveze Slovenije (posredovan na MOP, 5.4.2017), da se  v Zakon o ohranjanju narave opredeli kot samostojen institut varuh narave s poslanstvom ohranjanja narave kot  temeljnega pogoja zdravega življenjskega okolja človeka. Odprto pismo.

 • Naravovarstveni nadzor
  Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Več. Gradivo. (18. 5. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 9. junija 2017. Več. (9. 5. 2017)

 • Projekt “Živeti z morjem” je nagrajen
  Zaradi  trajnostno naravnanih vsebin v povezavi z ohranjanjem zdravega morskega ekosistema in obrežja je bil projekt “Živeti z morjem” na 22. Internautici nagrajen kot najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017. Več. (9. 5. 2017)

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

 

(Strategije, poročila in programi)