Skoči na vsebino

NARAVA

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Vprašanje svetnika  o velikih zvereh
  Vlada RS je odgovorila na pisno vprašanje državnega svetnika glede Bernske konvencije ter čemu se ne pripravi ustrezne zakonske podlage za preprečevanje škod zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji. Vlada pojasnjuje, da imajo največji vpliv na škode imajo preventivni ukrepi za zaščito premoženja. Več. (18. april 2019)
 • Sodba v tožbi glede odloka o odvzemu rjavega medveda
  Upravno sodišče je sprejelo sodbo v tožbi za zadržanje izvajanja Odloka o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 in odpravilo prilogo odloka. (17. april 2019)
 • Varstvo habitata primorske podusti
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 9. maja 2019. Več.
 • Slovenija predseduje platformi za velike zveri
  Skladno s sklepi konference Alpske konvencije je Slovenija prevzela predsedovanje platformi WISO, ki obravnava vprašanja velikih zveri in prostoživečih parkljarjev. Več. (5. april 2019)

 

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

Dokumenti

(Strategije, poročila in programi)