Skoči na vsebino

NARAVA

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Špela Habič

Foto: Miha Krofel

Foto: Griša Planinc

Foto: Andrej Hudoklin

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Matevž Lenarčič

Foto: Hrvoje Oršanič

Foto: Tine Mihelič

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

 

(Strategije, poročila in programi)