Skoči na vsebino

NARAVA

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 

 • Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame
  Vlada je določila besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023  Več. (13. december 2018)
 • Sprememba uredbe o Krajinskem parku Radensko polje
  Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje. Z njo se spreminja način upravljanja, ki je poverjen javnemu zavodu. Več. (6. 12. 2018)
 • Svet za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
  Minister Leben je na ustanovni seji poudaril, da so NVO pomemben tvoren partner pri snovanju zakonodajnih in drugih rešitev, zato je pomembno, da so v delovne procese MOP na področju zaščite okolja in narave ter prostorskih rešitev vključene že ob sprejemanju zakonskih in drugih ukrepov. Predstavnik področje biotska raznovrstnost to Damjan Vinko, za področje zavarovana območja pa Jana Kus Veenvliet. Predstavnik ministrstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v svetu je Gregor Plantarič. Več.  (5. december 2018)
 • Obisk Evropske komisije na temo LIFE
  26. in 27. novembra je Slovenijo obiskal vodja programa LIFE pri Evropski komisiji, g. Angelo Salsi. Obiskal je tudi nekatere najbolj zanimive in uspešne projekte LIFE, ki ta trenutek potekajo v Sloveniji. Več. (27. november 2018)
 • Spremembe Evropske konvencije o krajini
  Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini. Spremembe se nanašajo na promocijo evropskega sodelovanja z neevropskimi državami, ki želijo pristopiti k konvenciji. Več. (29. november 2018)
 • O ravnanju kmetovalcev z bobri
  Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri. Vlada med drugim odgovarja, da se komunikacija z javnostmi za pripravljanje na sobivanje z bobrom aktivneje odvija od leta 2015 ter je v teku priprava strategije ohranjanja bobra. Več. (29. november 2018)
 • O poročanju na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti
  Vlada RS je na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka pojasnila, da je 6. nacionalno poročilo o biotski raznovrstnosti še v pripravi. Poročilo bo ena od osnov za pripravo bodočih politik in ukrepov zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Glede monitoringa je med drugim navedla, da je treba v prihodnje razširiti obseg vrst in habitatnih tipov, vključenih vanj. Več. (29. november 2018)

 

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

Dokumenti

(Strategije, poročila in programi)