Skoči na vsebino

NARAVA

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Klasični kras kandidira za vpis na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO
  Ministrstvo za okolje in prostor je konec januarja 2019 na Center za svetovno dediščino v Parizu vložilo kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Predlagano območje obsega tudi zavarovani območji Notranjski regijski park in Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Več. (4. februar 2019)
 • Imenovan v.d. direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame
  Vlada RS je na dopisni seji  imenovala Stojana Ščuko za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame,  najdlje za šest mesecev. Več. (21. 1. 2019)
 • Kozjanski park kandidira za nagrado Sveta Evrope za krajino
  Na javni razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019 so prispeli trije predlogi kandidatur. Minister za okolje in prostor je sklepom o izboru kandidaturedoločil, da je izbrana  Občina Kozje, ki je kandidirala na izboru s projektom: »Travniški sadovnjaki in krajina«, katerega izvajalec je bil Javni zavod Kozjanski park. Več. (15. januarja 2019)
 • Evropska sredstva za izboljšanje NATURA 2000 območij v Triglavskem narodnem parku
  Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku »VrH Julijcev« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša 3,7 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija. Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih v parku. Z različnimi ukrepi bodo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja na 303 hektarjih površine. Več. (11. januar 2019)

 

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

Dokumenti

(Strategije, poročila in programi)