Skoči na vsebino

NARAVA

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

  • Minister Jure Leben je na 19. prazniku Kozjanskega jabolka poudaril, da je »Kozjansko jabolko danes v Sloveniji vrednota in ne le vrednost v ekonomskem smislu«. Poudaril je tudi, da kar 14 % Slovenije spada pod naravne parke in to številko bomo še povečevali, skupaj z občinami, ki so naš pomemben partner. Več. (13. oktober 2018)
  • Sofinancirana bosta dva projekta nevladnih organizacij s področja narave
    Ministrstvo za okolje in prostor je preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leti 2018 in 2019 dodelilo skupaj 427.000 EUR sredstev. Sofinanciranih bo 12 projektov, od tega  s področja ohranjanja narave dva: Še smo tu – domorodne vrste še nismo izrinjene (Herpetološko društvo-Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo, Center za kartografijo favne in flore) in Izhodišča za krajinsko politiko (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Inštitut za politike prostora, Cipra Slovenija). Več. (21. september 2018)
  • Slovenija od Japonske prevzela predsedovanje Mednarodni komisiji za kitolov  
    V Braziliji se je ta konec tedna zaključilo bienalno 67. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (IWC), kjer je Slovenija zadnji dan zasedanja od Japonske prevzela dvoletno predsedovanje IWC komisiji. Več. Več o IWC (september 2018).

 

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

Dokumenti

(Strategije, poročila in programi)