Skoči na vsebino

NARAVA

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Špela Habič

Foto: Miha Krofel

Foto: Griša Planinc

Foto: Andrej Hudoklin

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Matevž Lenarčič

Foto: Hrvoje Oršanič

Foto: Tine Mihelič

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Uredba - dostop do genskih virov
  Vlada RS je 26. aprila 2017 izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v EU.  Več. Vladno gradivo.

 • Imenovan v.d. direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
  Vlada je imenovala Roberta Smrekarja za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (JZ KP Strunjan), z dnem 22. 4. 2017, do imenovanja direktorja JZ KP Strunjan, najdlje do 21. 10. 2017. Več. (20. 4. 2017)

 • Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku 
  Vlada je sprejela mnenje glede priporočil v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku. Več. (20. 4. 2017)

 • Poslansko vprašanje: problematika kormoranov
  Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s problematiko kormorani - ribe in  dvojne finančne obremenitve ribiških družin. Več. (20. 4. 2017)

 • Program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste
  Vlada RS je sprejela Dolgoročni program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah. Več. Program. (13. 4. 2017)

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

 

(Strategije, poročila in programi)