Skoči na vsebino

NARAVA

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Razstava o Opozorilnem sistemu za spremembe v gozdovih
  Cilj projekta LIFEGENMON je podpora dolgoročnemu ohranjanju prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring. Gozd želijo približati vsem generacijam. Tiskana gradiva in video posnetke si lahko do sredine julija ogledate v avli Ministrstva za okolje in prostor. Več. (junij 2017)
 • Projekt LIFE v podporo upravljanju z območji Natura 2000 uvrščen med najboljše projekta leta 2016
  Projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (SI Natura 2000 Upravljanje) je v Bruslju prejel enega od priznanj Najboljši projekti LIFE 2016-2017. Več. (24. maj 2018)
 • Ob Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti in podelitev UNESCO listin
  Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Javnim zavodom Regijski park Škocjanske jame organiziralo praznovanje Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti. Posebno pozornost so namenili gozdnima rezervatoma Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle, ki sta od lani del svetovne naravne dediščine »Starodavni in prvinski bukovi gozdovi Evrope«. Predstavnikom Zavoda za gozdove Slovenije kot upravljavcem obeh gozdnih rezervatov so podelili UNESCO listini. Več. (21. maj 2018).
 • Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov
  Slovenija je na Bledu od 24. aprila do 8. maja 2018 gostila 67. B zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov in zasedanja drugih pododborov in Biroja IWC. (maj 2018)

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

Dokumenti

(Strategije, poročila in programi)