Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NARAVA

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Ministrstvo za okolje in prostor bo na vlado vložilo predlog interventnega zakona o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov.  MOP predlaga, da je interventni zakon začasna rešitev, s katero se želi ohraniti krhko ravnovesje med ugodnim stanjem zveri in sobivanjem ter poskrbeti za ohranitev tolerance do zveri med ljudmi in prizadetimi deležniki. Več. (11. junij 2019)
 • Predstavitev osnutka sprememb zakona o ohranjanju narave 
  Predstavitve osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave se je udeležilo več kot 100 zainteresiranih predstavnikov ministrstev, strokovnih institucij, občin, nevladnih organizacij in drugih deležnikov. Prezentacije. (28. maj 2019)
 • Pravilnik nevladne organizacije – ponovna objava osnutka
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Rok za pripombe je 28. maj 2019. Več. (14. maj 2019).
 • Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 14. junija 2019. Več. Vabilo na predstavitev. (7. maj 2019)
 • Vlada bo predlagala revizijo sodbe glede odvzema velikih zveri
  Upravno sodišče RS je odlok o odvzemu velikih zveri v delu, ki se nanaša na odstrel medveda, odpravilo in vrnilo v ponoven postopek (sodba). Vlada bo preko državnega odvetnika v zakonitem roku vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo. Vlada se namreč ne strinja z obrazložitvijo sodišča v delu, ki se nanaša na dokazovanje vzročne zveze med razlogi za odstrel in številom oziroma določitvijo posameznih osebkov za odstrel in usmeritvami za način njenega dokazovanja. Več. (7. maj 2019)
 • Vprašanje svetnika  o velikih zvereh
  Vlada RS je odgovorila na pisno vprašanje državnega svetnika glede Bernske konvencije ter čemu se ne pripravi ustrezne zakonske podlage za preprečevanje škod zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji. Vlada pojasnjuje, da imajo največji vpliv na škode imajo preventivni ukrepi za zaščito premoženja. Več. (18. april 2019)
 • Sodba v tožbi glede odloka o odvzemu rjavega medveda
  Upravno sodišče je sprejelo sodbo v tožbi za zadržanje izvajanja Odloka o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 in odpravilo prilogo odloka. (17. april 2019)
 • Varstvo habitata primorske podusti
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 9. maja 2019. Več.
 • Slovenija predseduje platformi za velike zveri
  Skladno s sklepi konference Alpske konvencije je Slovenija prevzela predsedovanje platformi WISO, ki obravnava vprašanja velikih zveri in prostoživečih parkljarjev. Več. (5. april 2019)

 

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

Dokumenti

(Strategije, poročila in programi)