Skoči na vsebino

NARAVA

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

  • Dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič
    Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Ankaran sta  podpisala dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena (flišni klif in abrazijski spodmol) v Krajinskem parku Debeli rtič. Več. (13. marec 2018)
  • Javni razpis za nevladne organizacije
    Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, tudi tistih, ki delujejo na področju ohranjanja narave, za leti 2018 in 2019. Razpis. Rok za prijave je 6. april 2018 do 12. ure. (9. marec 2018)
  • Poslovni načrt koncesionarja za Postojnski in Predjamski jamski sistem
    Vlada RS je potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2018, vključno z načrtovanimi vlaganji v naravne vrednote v višini do največ 35 % koncesijske dajatve. Več.  (6. marec 2018)

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

Dokumenti

(Strategije, poročila in programi)