Skoči na vsebino

OBMOČJE ALPSKE KONVENCIJE

 

Vir: UL RS 19/1995
Kartografska podlaga: GZ-2003, MOP-GURS-2008, MOP-Direktorat za prostor, 2010
Kartografska priprava: MOP-Direktorat za prostor, 2010