Skoči na vsebino

ALPSKA KONVENCIJA

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za strateški prostorski razvoj

Dunajska c. 21

1000 Ljubljana

tel.: 01 478 7361

e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Vodja SI delegacije v Stalnem odboru Alpske konvencije: Blanka Bartol (blanka.bartol(at)gov.si)
SI kontaktna točka za Alpsko konvencijo: Majda Lovrenčič  (majda.lovrencic(at)gov.si)

 

Info točki Alpske konvencije v Sloveniji:

 

 

Aktualno:

 • Javni razpis
 • Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018 - rok oddajo vloge je 26. 2. 2018 do 12. ure. Več.
 • Vabljeni na ogled razstave z naslovom Osem držav, eno območje ter mednarodna pogodba: trajnostna vizija za Alpe.  Razstava je od petka 19. januarja 2018  na ogled v prostorih Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani , Info točki Alpske konvencije in bo zaključena 19. februarja 2018.
  Več o dogodku in razstavi
 • Razpis z nagrado namenjen mladim raziskovalcem  - Trajnostno upravljanje voda v Alpah
  Avstrijsko predsedstvo Alpske konvencije, Stalni sekretariat Alpske konvencije ter Info točke Alpske konvencije vabijo mlade raziskovalce k sodelovanju k razpisni nalogi "Trajnostno upravljanje voda v Alpah".  Raziskave in inovacije so ključni elementi za spodbujanje trajnostnega razvoja v Alpah, zato imajo lahko  mladi akademiki  ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Alp. Rok za oddajo naloge je 31. maj 2018.
  Razpisne teme:
  "Trajnostno upravljanja z vodami v Alpah"
  in podteme:
  • Analiza in rešitve za konflikte pri uporabi vode v različnih sektorjih (turizem, kmetijstvo, proizvodnja energije, ipd);
  • dostopnost in zadostnost vode ter pomanjkanje vode;
  • trajnostno upravljaje vode in učinkovita raba
   Več o razpisnih pogojih in nagradah

   

  Arhiv

   

   

  Alpska konvencija

   
  Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter Evropska unija, z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp. Več.

  Povezava na skupno uradno spletno stran Alpske konvencije

   

   

  Alpska konvencija v Sloveniji

   
  S podpisom Alpske konvencije leta 1992 se je Slovenija zavezala, da bo v sodelovanju z drugimi alpskimi državami zagotavljala varstvo in trajnostni razvoj alpskega prostora, hkrati pa bo zaščitila gospodarske in kulturne interese tamkaj živečih prebivalcev. Območje veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji zajema 62 občin, od tega 45 v celoti in 17 delno. 

   

  Nosilec koordinacije izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor, ki si skupaj s partnerji v Sloveniji prizadeva približati Alpsko konvencijo prebivalcem alpskega prostora in  jo predstaviti kot razvojno priložnost in ne kot omejitev.

   

   

  Alpska konvencija in eu strategija za alpsko regijo

   
  Alpska konvencija se je aktivno vključila v pripravo EU strategije za Alpsko regijo, ki povezuje gorska in nižje ležeča ravninska območja z velikimi alpskimi mesti. S svojimi izkušnjami, pridobljenimi v okviru delovnih skupin in platform ter mrežami, ki delujejo na terenu, lahko Alpska konvencija prispeva k oblikovanju projektov trajnostnega razvoja za gorska območja. Spremljanje dela za pripravo EU strategije ter vključevanje vanj poteka preko Delovne skupine za makroregionalno strategijo za Alpe.

   

   

  Publikacije in gradiva

   
  Alpska konvencija je do sedaj pripravila številna poročila, članke in druge publikacije z namenom ozaveščanja o pomenu trajnostnega razvoja v Alpah.

   
  Publikacije – izvajanje AK v Sloveniji