Skoči na vsebino

ALPSKA KONVENCIJA

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za strateški prostorski razvoj

Dunajska c. 21

1000 Ljubljana

tel.: 01 478 7361

e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

  • Mednarodna konferenca o Vlogi žensk v gorskih regijah, 18. in 19. aprila 2017
    V okviru avstrijskega predsedovanja Alpski konvenciji, Avstrija gosti mednarodno konferenco v Alpbachu. Konferenca bo naslovila enkratno vlogo žensk in njihov nepogrešljiv prispevek k zaščiti, ohranjanju in razvoju gorskih območij. Predsedujoči Alpski konferenci, avstrijski minister za kmetijstov in okolje, gospod Andrea Rupprechter postavlja to temo v središče svojega delovanja.
    Izkoristite priložnost za izmenjavo informacij in mreženje, zaspoznavanje inovativnih projektov ter razvoj novih rešitev! Vabljeni v Alpbach med 18. in 19. aprilom 2017. Več informacij o programu
  • Natečaj za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah
    Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn razpisala četrto mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps 2017. Več.

Arhiv

 

 

Alpska konvencija

 
Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter Evropska unija, z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp. Več.

Povezava na skupno uradno spletno stran Alpske konvencije

 

 

Alpska konvencija v Sloveniji

 
S podpisom Alpske konvencije leta 1992 se je Slovenija zavezala, da bo v sodelovanju z drugimi alpskimi državami zagotavljala varstvo in trajnostni razvoj alpskega prostora, hkrati pa bo zaščitila gospodarske in kulturne interese tamkaj živečih prebivalcev. Območje veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji zajema 62 občin, od tega 45 v celoti in 17 delno. 

 

Nosilec koordinacije izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor, ki si skupaj s partnerji v Sloveniji prizadeva približati Alpsko konvencijo prebivalcem alpskega prostora in  jo predstaviti kot razvojno priložnost in ne kot omejitev.

 

 

Alpska konvencija in eu strategija za alpsko regijo

 
Alpska konvencija se je aktivno vključila v pripravo EU strategije za Alpsko regijo, ki povezuje gorska in nižje ležeča ravninska območja z velikimi alpskimi mesti. S svojimi izkušnjami, pridobljenimi v okviru delovnih skupin in platform ter mrežami, ki delujejo na terenu, lahko Alpska konvencija prispeva k oblikovanju projektov trajnostnega razvoja za gorska območja. Spremljanje dela za pripravo EU strategije ter vključevanje vanj poteka preko Delovne skupine za makroregionalno strategijo za Alpe.

 

 

CONSTRUCTIVE ALPS – mednarodna nagrada za trajnostno prenovo stavb in gradnjo na območju Alp

 
Mednarodna arhitekturna nagrada Constructive Alps je namenjena k uresničevanju Alpske konvencije in predstavlja prispevek k izvajanju Akcijskega načrta za podnebje v Alpah, ki so ga leta 2009 sprejeli ministri pogodbenic Alpske konvencije. Nagrado podeljujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn za projekte trajnostne prenove in gradnje stavb na celotnem območju alpskega loka. Nominirani in nagrajeni projekti v letu 2013 so bili predstavljeni na potujoči razstavi po slovenskih krajih.

 

 

Publikacije in gradiva

 
Alpska konvencija je do sedaj pripravila številna poročila, članke in druge publikacije z namenom ozaveščanja o pomenu trajnostnega razvoja v Alpah.

 
Publikacije – izvajanje AK v Sloveniji