Skoči na vsebino

MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor obsega tako aktivno delovanje v okviru Evropske unije (EU) kot tudi širše mednarodne skupnosti. Ključen namen mednarodnih aktivnosti ministrstva je uveljavljanje interesov Republike Slovenije v mednarodni skupnosti in prispevanje k skupnemu reševanju okoljskih in prostorskih izzivov na regionalni, EU in globalni ravni. Posebno področje mednarodnega delovanja je tudi koordinacija aktivnosti vezanih na kršitve evropskega pravnega reda v okviru EU Pilotov in pred-sodnih postopkov, ki jih vodi Evropska komisija ter sodnih postopkov, ki jih vodi Sodišče EU.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
tel.: 01/478 7325
e-pošta: katja.piskur(at)gov.si

 

Aktualno:

  • Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije (2017)
    Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi predlogov in pripomb javnosti ter usklajevanj z drugimi resorji, Varuhom človekovih pravic RS in Informacijskim pooblaščencem  pripravilo končno Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije. Več.
  • Zasedanje Sveta EU za okolje, 19. 06. 2017, Luxembourg
    Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila zasedanja Sveta za okolje, zadnjega pod malteškim predsedstvom Svetu EU, ki se je včeraj zaključilo v Luxembourgu. Ministri so pregledali doseženi napredek ter opravili orientacijsko razpravo o dveh zakonodajnih predlogih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami: Uredbi o porazdelitvi prizadevanj in Uredbi o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu. S tema dvema zakonodajnima aktoma in revizijo sistema trgovanja z emisijami (ETS) naj bi EU uresničila svojo zavezo, dano v okviru Pariškega sporazuma, da bo zmanjšala emisije za najmanj 40% do leta 2030. Več.
  • Študijski obisk na temo čezmejnega sodelovanja na področju voda
    Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru študijskega obiska na temo čezmejnega sodelovanja na področju voda med Madžarsko, Slovenijo in Hrvaško, 26. aprila 2017 gostilo predstavnike nacionalnih organov za upravljanje z vodami iz Egipta, Jordanije in Tunizije. Študijski obisk, ki ga je organiziral Regionalni okoljski center za Srednjo in Vzhodno Evropo (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe), je bil namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks s področja upravljanja z vodami. Več.