Skoči na vsebino

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE URBANEGA OKOLJA, OŽIVITEV MEST, SANACIJO IN DEKONTAMINACIJO DEGRADIRANIH ZEMLJIŠČ (VKLJUČNO Z OBMOČJI, NA KATERIH POTEKA PREOBRAZBA), ZMANJŠANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA IN SPODBUJANJE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE HRUPA

 

Specifični cilj: učinkovita raba prostora v urbanih območjih

 

Višina sredstev ESRR: 86 mio EUR

 

V okviru specifičnega cilja bodo podprti ukrepi preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Do uporabe mehanizma CTN je upravičenih 11 mestnih občin in sicer: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Pri uporabi mehanizma CTN kot posredniški organ s specifičnimi pristojnostmi sodeluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije, kar je urejeno z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.


Specifični cilj: boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju

 

Višina sredstev KS: 5 mio EUR

 

Upravičenci: Agencija RS za okolje

Izdana odločitev o podpori:
Projekt: SINICA - nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje
Vrednost projekta: 6,33 mio EUR
Prispevek skupnosti: 5 mio EUR