Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE URBANEGA OKOLJA, OŽIVITEV MEST, SANACIJO IN DEKONTAMINACIJO DEGRADIRANIH ZEMLJIŠČ (VKLJUČNO Z OBMOČJI, NA KATERIH POTEKA PREOBRAZBA), ZMANJŠANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA IN SPODBUJANJE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE HRUPA

 

Specifični cilj: učinkovita raba prostora v urbanih območjih

 

Višina sredstev ESRR: 86 mio EUR

 

Urbana območja v Sloveniji se soočajo s suburbanizacijo, selitvijo funkcij iz mestnih središč na obrobje in posledično z izgubljanjem kakovostnih, pretežno kmetijskih površin v bližini mest. Hkrati površine v mestih ostajajo slabo izkoriščene in razvrednotene. Vse to slabi razvojno vlogo mest in kakovost bivanja v njih.
 
V okviru specifičnega cilja bodo zato podprti ukrepi, ki bodo z reaktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin v mestih prispevali k učinkoviti rabi prostora v urbanih območjih, k izboljšanju javnih površin v mestih in s tem tudi k izboljšanju pogojev za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter k večji privlačnosti urbanega okolja za delo in bivanje.

Ukrepi se bodo izvajali preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Do uporabe mehanizma je upravičenih 11 mestnih občin, in sicer: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Projekte urbane prenove za sofinanciranje predlagajo mestne občine na podlagi svojih trajnostnih urbanih strategij.

 
Pri uporabi mehanizma CTN kot posredniški organ s specifičnimi pristojnostmi sodeluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije, kar je urejeno z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

 

Relevantni dokumenti:
Vsebinska izhodišča MOP za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3

 

Izdane odločitve o podpori:

 

Projekt: Projekt ureditve galerije Cukrarna
Upravičenec: Mestna občina Ljubljana
Vrednost projekta: 23,22 mio EUR
Prispevek skupnosti: 10,77 mio EUR

 

Projekt: Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)
Upravičenec: Mestna občina Koper
Vrednost projekta: 8,22 mio EUR
Prispevek skupnosti: 4,78 mio EUR

 

Projekt: Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin (zelene infrastrukture)
Upravičenec: Mestna občina Koper
Vrednost projekta: 1,27 mio EUR
Prispevek skupnosti: 0,74 mio EUR

 

Projekt: Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru
Upravičenec: Mestna občina Koper
Vrednost projekta: 2,92 mio EUR
Prispevek skupnosti: 0,4 mio EUR

 

Projekt: Spominski park Ptuj
Upravičenec: Mestna občina Ptuj
Vrednost projekta: 1,16 mio EUR
Prispevek skupnosti: 0,73 mio EUR

 

Projekt: Ureditev mestne tržnice
Upravičenec: Mestna občina Ptuj
Vrednost projekta: 5,37 mio EUR
Prispevek skupnosti: 3,41 mio EUR

 

Projekt: Vrata v Pomurje – regijski promocijski center
Upravičenec: Mestna občina Murska Sobota
Vrednost projekta: 4,39 mio EUR
Prispevek skupnosti: 2,06 mio EUR

 

Projekt: Soboško jezero – Ureditev južnega dela
Upravičenec: Mestna občina Murska Sobota
Vrednost projekta: 1,58 mio EUR
Prispevek skupnosti: 0,98 mio EUR

 

Projekt: Prenova mestnega središča – 1. faza
Upravičenec: Mestna občina Murska Sobota
Vrednost projekta: 4,97 mio EUR
Prispevek skupnosti: 3,04 mio EUR

 

Projekt: Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center«
Upravičenec: Mestna občina Kranj
Vrednost projekta: 5,51 mio EUR
Prispevek skupnosti: 3,41 mio EUR

 

Projekt: Novogradnja vrtca Bršljin
Upravičenec: Mestna občina Novo mesto
Vrednost projekta: 1,06 mio EUR
Prispevek skupnosti: 0,66 mio EUR

 

Projekt: Ureditev mestnega jedra – Glavni trg
Upravičenec: Mestna občina Novo mesto
Vrednost projekta: 7,01 mio EUR
Prispevek skupnosti: 3,67 mio EUR

 

Projekt: Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka
Upravičenec: Mestna občina Slovenj Gradec
Vrednost projekta: 6,81 mio EUR
Prispevek skupnosti: 4,15 mio EUR

 

Projekt: Blok neprofitnih stanovanj Polje
Upravičenec: Mestna občina Slovenj Gradec
Vrednost projekta: 4,28 mio EUR
Prispevek skupnosti: 2,14 mio EUR

 

Projekt: Generator
Upravičenec: Mestna občina Celje
Vrednost projekta: 5,92 mio EUR
Prispevek skupnosti: 2,91 mio EUR

 

Projekt: Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje
Upravičenec: Mestna občina Celje
Vrednost projekta: 0,66 mio EUR
Prispevek skupnosti: 0,23 mio EUR

 

Projekt: Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena
Upravičenec: Mestna občina Nova Gorica
Vrednost projekta: 4,95 mio EUR
Prispevek skupnosti: 2,47 mio EUR

 

Projekt: CTN Prireditveni oder in prostor
Upravičenec: Mestna občina Velenje
Vrednost projekta: 8,86 mio EUR
Prispevek skupnosti: 4,8 mio EUR


Specifični cilj: boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju

 

Višina sredstev KS: 5 mio EUR

 

Upravičenci: Agencija RS za okolje

Izdana odločitev o podpori:
Projekt: SINICA - nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje
Vrednost projekta: 6,33 mio EUR
Prispevek skupnosti: 5 mio EUR