Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORA NALOŽBAM ZA PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM, VKLJUČNO S PRISTOPI, KI TEMELJIJO NA EKOSISTEMU

 

Sredstva iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj so v okviru te prednostne usmeritve namenjena predvsem namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam na področjih poplavne ogroženosti, spodbujalo pa se bo tudi naložbe za obravnavo posebnih tveganj in zagotovitev pripravljenosti na nesreče.

 

Višina sredstev KS: 60 mio EUR
Višina sredstev ESRR: 30 mio EUR
Upravičenci: Ministrstvo za okolje in prostor ter organi v sestavi in druga ministrstva ter njihovi organi v sestavi in drugi pripravljavci ocen tveganj za nesreče, Uprava RS za zaščito in reševanje, Agencija RS za okolje, občine, institucije regionalnega razvoja.

 

Izdane odločitve o podpori:

 

Projekt: Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav
Sklad: KS
Upravičenec: Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje
Vrednost projekta: 1,66 mio EUR
Prispevek skupnosti: 1,42 mio EUR

 

Projekt: Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – 1. faza
Sklad: ESRR
Upravičenec: Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode
Vrednost projekta: 34,49 mio EUR
Prispevek skupnosti: 28,49 mio EUR

 

Projekt: Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – 1. faza
Sklad: KS
Upravičenec: Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode
Vrednost projekta: 19,01 mio EUR
Prispevek skupnosti: 15,17 mio EUR

 

Projekt: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
Sklad: KS
Upravičenec: Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode
Vrednost projekta: 34,3 mio EUR
Prispevek skupnosti. 17,98 mio EU