Skoči na vsebino

KREPITEV APLIKACIJ IKT ZA E-UPRAVO, E-UČENJE, E-VKLJUČENOST, E-KULTURO IN E-ZDRAVJE

 

Pri izvajanju prednostne usmeritve nastopa več posredniških organov.

 

Specifični cilj: večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami

 

Z namenom vzpostavitve skupne infrastrukture za prostorske informacije, vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema in prenove sistema nepremičninskih evidenc je Organ upravljanja 26.8.2016 izdal odločitev o podpori projektu »Program projektov e-Prostor«.

 

Sklad: ESRR
Upravičenec: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava RS
Vrednost projekta: 22,36 mio EUR
Prispevek skupnosti: 17,88 mio EUR