Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOHEZIJSKA POLITIKA 2014 - 2020 NA PODROČJU OKOLJA IN PROSTORA

 

Slovenija v finančnem obdobju 2014-2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. V okviru izvajanja kohezijske politike v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge posredniškega organa za sredstva v okvirni višini 501,3 milijona evrov iz Kohezijskega sklada in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Področju okolja so namenjene naslednje prednostne usmeritve:

Iz naslova prednostnih osi 2., 5. in 6. je bilo s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do 10. januarja 2018 izdanih 44 odločitev o podpori projektom, katerih skupna vrednost z DDV znaša preko 654 milijonov evrov. Iz naslova sredstev evropske kohezijske politike prispevek Evropske unije (sredstva Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj) znaša skoraj 383 milijonov evrov. Upravičenci oziroma prejemniki sredstev evropske kohezijske politike so občine in organi v sestavi ministrstev ter druge javne institucije. Vsi projekti so že v izvajanju. 

 

Kontakt: 

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za vode in investicije
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7340
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Aktualno:

 • Evropska sredstva za izboljšanje NATURA 2000 območij v Triglavskem narodnem parku. Več.
 • 98 milijonov evrov za izboljšanje urbanega okolja. Več.
 • Evropska sredstva za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Železnikih. Več.
 • Za projekt »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru« je izdana odločitev o finančni podpori. Več.
 • Ljubljanska Cukrarna in Olimpijski bazen v Kopru prva prejela evropska sredstva za urbano prenovo. Več.
 • V Ljubljani podpis največjega okoljskega kohezijskega projekta v obdobju 14–20 v vrednosti dobrih 135,6 mio EUR. Več.
 • Odobritev evropskih kohezijskih sredstev za izboljšanje Natura 2000 območja Ljubljansko barje. Več.
 • Odobritev evropskih kohezijskih sredstev za Natura 2000 projekta Gorička krajina in Mala barja. Več.
 • Projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša 3,3 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Slovenija. Več.
 • Z evropskimi sredstvi bosta financirana največji okoljski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in prvi projekt s področja varstva in obnove biotske raznovrstnosti z naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras. Več.
 • Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je 11. 8. 2017 potrdilo prva seznama izbranih operacij, ki bodo financirane z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Več.

 

Pretekle aktualne objave