Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI

  • Direktiva (EU) 2015/2193 o srednjih kurilnih napravah (MCP) Direktiva MCP ureja emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx) in skupnega prahu iz procesov zgorevanja goriva v kurilnih napravah z nazivno vhodno toplotno močjo od 1 do 50 megavatov (MW),
  • Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah (IED) Direktiva IED določa postopek za izdajo in nadzor nad obratovanjem industrijskih naprav s poudarkom na celovitem pristopu in uporabo najboljših razpoložljivih tehnik (BAT). BAT so najbolj učinkovite tehnike, ki zagotavljajo visoko raven varovanja okolja, upoštevajoč stroške in koristi.
  • Direktiva 1994/63/EC in Direktiva 2009/126/EC o nadzorovanju in emisiji hlapnih organskih spojin pri skladiščenju in distribuciji. Dve med seboj povezani direktivi imata za cilj preprečevanje emisij hlapnih organskih spojin (HOS), z ukrepi, ki vključujejo bencinske terminale, bencinske servise in vozila.
  • Uredba 166/206 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (E-PRTR) daje javnosti možnost dostopa do podrobnih podatkov o emisijah in prenosih onesnaževal in odpadkov izven kraja nastanka za pribl. 30 000 naprav v EU oziroma pribl. 140 naprav v Sloveniji.

 

Predpisi, ki za vse dejavnosti urejajo emisije in obvezno ravnanje:

 

Referenčni dokumenti za vse dejavnosti:

 

Predpisi po dejavnostih:

 
Energetika


Emisije snovi v zrak:

Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod:

Referenčni dokumenti:

 

Proizvodnja in predelava kovin

 
Emisije snovi v zrak:

Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod:

Referenčni dokumenti:

 

Nekovinska in mineralna industrija

 
Emisije snovi v zrak:

Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod:

Referenčni dokumenti:

 

Kemična industrija

Referenčni dokumenti:

 

Ravnanje z odpadki

Referenčni dokumenti:

 

Druge dejavnosti

 
Emisije snovi v zrak:

Emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod:

Referenčni dokumenti:

Hlapne organske spojine: