Skoči na vsebino

INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE

 

Industrijska proizvodnja ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi znaten vpliv na okolje. Velike industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in rabe energije. Zaradi tega so emisije iz industrijskih naprav predmet urejanja več Direktiv:

  • Direktiva (EU) 2015/2193 o srednjih kurilnih napravah (MCP) Direktiva MCP ureja emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx) in skupnega prahu iz procesov zgorevanja goriva v kurilnih napravah z nazivno vhodno toplotno močjo od 1 do 50 megavatov (MW),
  • Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah (IED) Direktiva IED določa postopek za izdajo in nadzor nad obratovanjem industrijskih naprav s poudarkom na celovitem pristopu in uporabo najboljših razpoložljivih tehnik (BAT). BAT so najbolj učinkovite tehnike, ki zagotavljajo visoko raven varovanja okolja, upoštevajoč stroške in koristi.
  • Direktiva 1994/63/EC in Direktiva 2009/126/EC o nadzorovanju in emisiji hlapnih organskih spojin pri skladiščenju in distribuciji. Dve med seboj povezani direktivi imata za cilj preprečevanje emisij hlapnih organskih spojin (HOS), z ukrepi, ki vključujejo bencinske terminale, bencinske servise in vozila.
  • Uredba 166/206 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (E-PRTR) daje javnosti možnost dostopa do podrobnih podatkov o emisijah in prenosih onesnaževal in odpadkov izven kraja nastanka za pribl. 30 000 naprav v EU oziroma pribl. 140 naprav v Sloveniji.


Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7378
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

  

Aktualno:

  • Industrijske emisije, informativni pregled po državah
    Evropska okoljska agencija (EEA) je za 33 držav članic objavila pregled industrijskih emisij za leto 2016, ki vključuje ključna okoljska področja, kot so emisije v zrak in vode, nastajanje odpadkov, porabo energije in vode. (19. 12. 2016)
  • Uvodni sestanek, Referenčni dokument Obdelava železnih kovin
    V Evropskem IPPC biroju v Sevilli, bo od 15. - 18. novembra 2016 uvodni (t.i. Kick–off) sestanek, s katerim se bo začel postopek pregleda Referenčnega dokumenta Obdelava železnih kovin (FMP)

 

 

 

 

 

Koristne povezave