Skoči na vsebino

INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE

 

Industrijska proizvodnja ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske blaginje in trajnostnega razvoja Slovenije in EU, a ima tudi znaten vpliv na okolje. Velike industrijske naprave prispevajo znaten delež emisij h ključnim onesnaževalom zraka ter imajo tudi druge pomembne okoljske vplive, kot so emisije v vode in tla, nastajanje odpadkov in rabe energije.

 

 
Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7378
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

  

Aktualno:

  • Končni osnutek, Referenčni dokument Monitoring emisij v zrak in vode iz IED naprav (ROM)
    Evropski IPPC biro v Sevilli, je na svojih spletnih straneh objavil končni osnutek Referenčnega dokumenta (5.6.2017)
  • Industrijske emisije, informativni pregled po državah
    Evropska okoljska agencija (EEA) je za 33 držav članic objavila pregled industrijskih emisij za leto 2016, ki vključuje ključna okoljska področja, kot so emisije v zrak in vode, nastajanje odpadkov, porabo energije in vode. (19. 12. 2016)
  • Uvodni sestanek, Referenčni dokument Obdelava železnih kovin
    V Evropskem IPPC biroju v Sevilli, bo od 15. - 18. novembra 2016 uvodni (t.i. Kick–off) sestanek, s katerim se bo začel postopek pregleda Referenčnega dokumenta Obdelava železnih kovin (FMP)

 

 

 

 

 

Povezave