Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INDUSTRIJSKE NESREČE

Večje nesreče z nevarnimi snovmi

 

 

Večje nesreče z nevarnimi snovmi so posledica nenadzorovanih izpustov nevarnih snovi. Glede na širok spekter področij, kjer se nevarne snovi uporabljajo ali se z njimi ravna, lahko škodljive posledice njihove uporabe ali ravnanja z njimi pričakujemo v vsakdanjem življenju, pri njihovem prevozu ter pri njihovi proizvodnji, skladiščenju ali odlaganju nevarnih odpadkov. Posledično je tudi ravnanje z nevarnimi snovmi urejeno s predpisi več področij: kemikalije, varnost proizvodov, tehnična varnost (eksplozijska varnost, varstvo pred požari), prevozi nevarnega blaga, varstvo okolja in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 
V pristojnosti MOP je obravnava nevarnosti večjih nesreč z nevarnimi snovmi, ki so značilne za skupino stacionarnih industrijskih obratov, kjer ravnajo z večjimi količinami določenih nevarnih snovi in jih zaradi tega obravnavamo kot obrate s potencialom za večje nesreče z nevarnimi snovmi.

 
Za obvladovanje nevarnosti takšnih nesreč je vzpostavljen sistem spremljanja in nadzora nad obratovanjem teh obratov. Ta sistem pa ne obsega tudi načrtovanja pripravljenosti za odziv na izpust nevarnih snovi, da bi se zmanjšale in omejile njihove škodljive posledice.
 

  

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7248
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Predpisi

Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah - NEURADNO PREČIŠČENO BESDILO 
(Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10)
   
Uredba o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo
(Uradni list RS, št. 34/08)

 

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
(Uradni list RS, št. 22/16)

 

Smernice za podrobnejšo vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje skladno z 10. členom Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08)
 
Smernice za podrobnejšo vsebino varnostnega poročila skladno s 13. členom Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/2008)