Skoči na vsebino

INDUSTRIJSKE NESREČE

 

 

To področje dela obravnava industrijske nesreče, ki bi se lahko zgodile v obratih v Sloveniji, kjer ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi. Pri tem gre za tako imenovane »večje nesreče z nevarnimi snovmi«, za katere je značilno, da lahko škodljivo vplivajo na ljudi in okolje izven območja obrata. Za obvladovanje nevarnosti takšnih nesreč je vzpostavljen sistem spremljanja in nadzora nad obratovanjem obratov, kjer bi zaradi tehnološke ali človeške napake lahko prišlo do nenadzorovanega izpusta nevarnih snovi, kar bi se lahko razvilo v večjo (industrijsko) nesrečo.
  

Program zmanjševanja tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi (sprejet na 176. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 03.07.08)

 

Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi (2015)

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7380
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

 

 

Preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin

Raziskovalne naloge, študije primerov

   

Ali ste vedeli, da...

... se je leta 1976 zgodila huda industrijska nesreča v kemični tovarni v malem italijanskem mestu Seveso, kjer so proizvajali pesticide in herbicide. Iz tovarne je ušel gost oblak strupenega plina, ki je vseboval dioksih, strupen in rakotvoren plin, kar je povzročilo takojšnje onesnaženje okolja. Več kot 600 ljudi so morali evakuirati iz njihovih domov, več kot 2000 so jih zdravili za posledicami zastrupitvije z dioksinom.
Zaradi te industrijske nesreče je Evropska Komisija sprožila postopke, ki so pripeljali do sprejetja t.i. SEVESO Direktive – Direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.