Skoči na vsebino

PREDPISI

 

Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa Direktiva opredeljuje enoten pristop ocenjevanja izpostavljenosti prebivalcev hrupu, z namenom, da se države članice v celoti izognejo, preprečijo ali zmanjšajo škodljive učinke okoljskega hrupa. Je glavni instrument EU za določitev onesnaženosti s hrupom tako na ravni držav članic kot tudi na ravni EU.