Skoči na vsebino

HRUP

Hladilni stolp s protihrupnima absorbcijskima komorama

Industrijska naprava, protihrupna ograja

Kontrolne meritve hrupa

Okna kot pasivna protihrupna zaščita

Protihrupna ograja AC Višnja Gora - Malence

Protihrupna ograja AC Unec - Postojna

  

Hrup je zvok, ki v naravnem ali življenjskem okolju lahko vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju oziroma počutju ali škodljivo vpliva na okolje. Onesnaževanje z okoljskim hrupom je posledica cestnega, železniškega in letalskega prometa, obratovanja industrijskih naprav, gradnje in drugih človekovih dejavnosti na prostem.

 

Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) lahko dolgotrajna izpostavljenost hrupu negativno vpliva na človekovo zdravje. Škodljivi učinki se kažejo v motnjah spanja, povečanemu tveganju za bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti, zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju, negativnemu vplivu na mentalno zdravje idr. Posledice izpostavljenosti čezmernemu hrupu s tem posredno negativno vplivajo tudi na gospodarstvo, tako zaradi bolniških odsotnosti delavcev kot tudi zaradi stroškov zdravljenja. Zaradi tega je okoljski hrup predmet urejanja več Direktiv in priporočil:

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe

Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7378
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno