Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POVZETEK REGIJSKIH POSVETOV PREDSTAVNIKOV UPRAVNIH ENOT, OBČIN, PROJEKTANTOV, INŠPEKTORATA IN PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR O GRADITVI

  

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v mesecu januarju, februarju in marcu pripravilo regijske posvete predstavnikov upravnih enot, občin, projektantov, inšpektorata o graditvi. Prvi od šestih posvetov je bil izveden v Velenju dne 29. 1. 2015. Sledili so posveti na Jesenicah dne 12. 2. 2015, Zagorju ob Savi dne 5. 3. 2015, Lenartu dne 12. 3. 2015, Sežani dne 19. 3. 2015 in zadnji v Novem mestu dne 26. 3. 2015.

 

Povzetek posvetov

 

Prispevki:

 

Prispevki predstavnikov ministrstva za okolje in prostor:

 1. OPN predstavitev Velenje; Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 2. OPN predstavitev Jesenice; Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 3. OPN predstavitev Zagorje; Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 4. OPN predstavitev Lenart; predstavnik Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 5. OPN predstavitev Sežana; predstavnik Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 6. OPN predstavitev NM; Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 7. Dokazilo o pravici graditi; Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 8. Sprememba gradbenega dovoljenja; Služba za upravne zadeve, MOP
 9. Pogoji za začetek uporabe in uporabno dovoljenje; Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP
 10. Inšpekcijski nadzor gradbene inšpekcije; Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

 

Prispevki predstavnikov občin:

 1. Občinski prostorski načrti v sistemu prostorskega načrtovanja in graditve objektov; Občina Jesenice
 2. Prostorski akti lokalnih skupnosti; Občina Škofja Loka
 3. Status občin kot stranke v postopku zgolj formalnost; Občina Bled
 4. Vode državne, poplave občinske; Občina Ig
 5. Prostorsko načrtovanje – vidik občin; Občina Kočevje

 

Prispevki predstavnikov upravnih enot:

 1. Skladnost s prostorskimi akti; Upravna enota Velenje
 2. Skladnost s prostorskimi akti in faza gradnje; Upravna enota Maribor
 3. Pojmovna neusklajenost prostorskih aktov z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje; Upravna enota Radovljica
 4. Projektna dokumentacija; Upravna enota Kranj
 5. Spremembe, nastale med gradnjo in posledično sprememba ali novo gradbeno dovoljenje; Upravna enota Jesenice
 6. Spremembe, nastale med gradnjo; Upravna enota Škofja Loka
 7. Gradivo za posvet v Zagorju ob Savi;  Upravna enota Trbovlje
 8. Nekaj razmišljanj o zakonodaji s področja graditve objektov; Upravna enota Ljubljana
 9. Praksa in predlogi za posvet; Upravna enota Lenart
 10. Problematika v zvezi s prefabrikati; Upravna enota Ljutomer
 11. Postopek dovoljevanja; Upravna enota Ajdovščina
 12. Določanje etažnosti in površin pri podstrešjih; Upravna enota Postojna
 13. Vprašanja oziroma predlogi; Upravna enota Sežana
 14. Prostor - odraz stanja v družbi; Upravna enota Piran
 15. Popolna projektna dokumentacija je pogoj za hitrejše odločanje; Upravna enota Novo mesto
 16. Dostop po kategorizirani javni cesti, ki poteka po zasebnem zemljišču; Upravna enota Novo mesto
 17. Posebni primeri pridobitve uporabnega dovoljenja; Uprava enota Kočevje

 

Prispevki predstavnikov projektantov

 1. Izvajanje parcelacij in pravna podlaga; Martina Lipnik
 2. Urbanistična regulacija - nujno zlo ali potreba; Katarina Konda
 3. OPN - izvedbeni ali planski akt; Karla Jankovič,
 4. Problematika OPN in projektne dokumentacije; Jelka Hudoklin
 5. Posvet v Sežani; Nataša Samsa Peternel in Vesna Hrvatin
 6. Projektna dokumentacija, faza gradnje in pogoji za začetek uporabe; Stanislav Klemenčič
 7. Posvet ZAPS ZGOdba; Slavko Gabrovšek
 8. Posvet ZAPS Udeleženci; Vlado Krajcar
 9. Nekaj osnovnih problemov iz prakse inženirjev s predlogi rešitev; Ivan Leban
 10. Dovoljevanje po ZGO2 povzetek dosedanjega razmišljanja na IZS; Ivan Leban

 
Prispevki, kot odziv na posvete

 1. Odziv na posvet v Sežani; Občina Sežana
 2. Konkretizacija načina dela v zvezi s postopkom pridobitve UD; Upravna enota Ajdovščina
 3. Sedanje rešitve v ZGO-1 in predlogi možnih sprememb; Upravna enota Ajdovščina
 4. Odziv na posvet v NM; Jelka Hudoklin
 5. Odziv na posvet v NM; Andrej Rus
 6. Posveti zaključek ZAPS; Vlado Krajcar