Skoči na vsebino

POSTOPKI IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA OBJEKTE Z VPLIVI NA OKOLJE

 

Naziv gradnje: Rekonstrukcija zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak

investitor: Cinkarna Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
Datum objave:
17.5.2019
Rok za podajo pripomb: 17.6.2019

Naziv gradnje: Stanovanjsko poslovni objekt Spektra

investitor: Spektra Invest d.o.o., Letališka cesta 25, 1000 Ljubljana
Datum objave: 4. 6. 2019
Rok za podajo pripomb: 4. 7. 2019