Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BISTVENE ZAHTEVE

 

Mehanska odpornost in stabilnost

 

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

(Uradni list RS, št. 101/05)

 

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov


Varnost pred požarom

 

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah

(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)

 

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

(Uradni list RS, št. 100/13)

 

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

(Uradni list RS, št. 29/04)

 

Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja

 

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 42/02 in 105/02)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

(Uradni list RS, št. 1/11)

 

Varnost pri uporabi

 

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12)

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strel - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12)

 

Zaščita pred hrupom

 

Pravilnik o zaščiti stavb pred hrupom

(Uradni list RS, št. 10/12)

 

Varčevanje z energijo in ohranjanjem toplote

 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

(Uradni list RS, št. 52/10)

 

Univerzalna graditev in raba objektov

 

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

(Uradni list RS, št. 41/18)

 

Priročnik Univerzalna stanovanjska graditev

 

Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi

  Trajnostna gradnja:

   

  Posvet ob otvoritvi zelenega tedna: Priložnosti trajnostne gradnje pri prenovi stavb

   

  Pregled sistema trajnostnih kriterije s predlogom prenosa
  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. in Zavod za gradbeništvo Slovenije sta po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvedla nalogo »Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«. Na podlagi rezultatov primerjave obstoječih mednarodnih sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje in ocene možnosti prenosa posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje, so izdelovalci pripravili predlog nabora kriterijev ter pripravili predlog akcijskega načrt za vpeljavo sistema trajnostnih kazalnikov. Izvajalci so se na podlagi predhodnih ugotovitev v zadnji fazi naloge pri svojem predlogu oprli na študijo, ki jo je po naročilu Evropske komisije izdelal Joint Research Centre z namenom izoblikovanja skupnega pristopa k ocenjevanju okoljskega vpliva stavbe in identificirali ključne okoljske kazalnike. Navedeni kazalniki na področju stavb podpirajo izvrševanje prednostnih politik s področja zmanjševanja nastajanja emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavbe, spodbujanja učinkovite rabe vode in surovin, zagotavljanja zdravih in udobnih bivalnih pogojev, naslavlja prilagajanje na klimatske spremembe in optimizacijo stroškov in vrednosti stavbe v njenem življenjskem ciklu. Poročilo 1. faze, poročilo 2. faze, poročilo 3. faze.