Skoči na vsebino

GRADITEV

(avtor: Matej Peljhan)

 

Zakon o graditvi objektov – prečiščeno besedilo zakona, Podzakonski predpisi sprejeti na podlagi Zakona o graditvi objektov, Tehnične smernice za graditev, arhiv,..


Izvajanje Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:


Zbirka vprašanj in odgovorov s področja graditve:


Seznam soglasodajalcev – objavljen na podlagi 49.č člena ZGO-1


Elaborati in izkazi v PGD – seznam, ki jih kot sestavni del PGD zahtevajo posebni predpisi

 

Priročniki, navodila, smernice


Življenjski dogodki - Državni portal za okolje in prostor:

 

Povzetek regijskih posvetov predstavnikov upravnih enot, občin, projektantov, inšpektorata in predstavnikov ministrstva za okolje in prostor o graditvi

 

Analize in ankete v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje:

 

Trajnostna gradnja:

  
Koristne povezave:

 
Spletni portal PROSTOR – spletni portal namenjen dostopu do geografskih, geodetskih in ostalih prostorskih informacij v Sloveniji.

 

Atlas okolja - spletna storitev ARSO, ki omogoča vpogled do okoljskih prostorskih vsebin (vode, narava, vreme, potresi, varovanje okolja, …)

 

IZS, ZAPS – Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica za arhitekturo in prostor, ki izvajata javna pooblastila na podlagi zakona o graditvi objektov