Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIMNIKARSKE STORITVE

 

Čiščenje kurilnih naprav in z njo povezanih dimnih vodov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na dimni strani naprav.  Roki čiščenj kurilnih naprav:

  • kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva do 50 kW, ki redno obratujejo, je potrebno čistiti enkrat v kurilni sezoni,
  • male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20% toplotnimi izgubami z  dimnimi plini, je potrebno čistiti dvakrat v kurilni sezoni,
  • kurilne naprave na trdna goriva do 50 kW, ki imajo več kot 20% toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, je potrebno v primorskih občinah očistiti trikrat v kurilni sezoni, v drugih deli Slovenije pa štirikrat, s presledki najmanj dveh mesecev. Kurilna sezona je obdobje med 1. oktobrom tekočega leta in 31. majem naslednjega leta, za primorske občine od 1. novembra tekočega leta do 30. aprila naslednjega leta.

Pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

 
Po opravljenem pregledu izda dimnikar uporabniku dimnikarskih storitev zapisnik o pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprav.

 

Če dimnikar ugotovi pomanjkljivosti:

  • uporabniku izda pisno opozorilo ter določi rok za njihovo odpravo,
  • po preteku tega roka mora preveriti, če so pomanjkljivosti odpravljene in
  • če pomanjkljivosti niso odpravljene, o tem obvesti pristojno inšpekcijo.

Meritve emisij dimnih plinov

 
Meritve se izvajajo na kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo od 4 kW naprej in na trdna goriva od 50 kW naprej. Merijo oziroma izračunavajo se: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kisik, žveplov dioksid, dušikove okside, preostale ogljikovodike, prah, sajavost. Za ugotavljanje škodljivih emisij v dimnih plinih je potrebno v rednih časovnih intervalih, najmanj enkrat letno, opraviti merjenje emisij dimnih plinov.

 

Nadzor nad izvajanjem dimnikarskih storitev opravljajo:

  • inšpekcija, pristojna za varstvo okolja - področje varstva okolja in izvajanje Uredbe o dimnikarskih storitvah,
  • inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - področje požarne varnosti,
  • inšpekcija, pristojna za trg – tržni inšpektorat - področje cen.