NAPOVED DOGODKOV

2. 12. 2015
Predstavitev Prehodnega nacionalnega načrta

1. 12. 2015
Posvet o predlogu Načrta upravljanja z morskim okoljem 2016 - 2021

27. 11. 2015
Neformalno zasedanje ministrov pristojnih za urbani razvoj

27. 11. 2015
Slavnostna otvoritev projekta trajnostne oskrbe s pitno vodo v Metliki

26. 11. 2015
Delavnica – Brezplačne dostop do podatkov LIDAR snemanj za celo Slovenijo in primeri uporabe v praksi

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

24. 11. 2015
Predlog Načrta upravljanja z morskim okoljem

20. 11. 2015
Osnutki novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih za javno razpravo