Prednostne naloge v 2016

NAPOVED DOGODKOV

11. 10. 2016
Alpski teden »Alpe in ljudje«– odprte prijave

16. 6. 2016
Seminar programa ESPON, 16. in 17. 6. 2016 na Nizozemskem

9. 6. 2016
LIFE informativni dan - Otočec

8. 6. 2016
LIFE informativni dan - Škocjanski zatok

3. 6. 2016
Posvet »Znanje in delovanje za trajnostno prihodnost: okoljski vidik«

30. 5. 2016
Posvet ob otvoritvi Zelenega tedna »Priložnosti trajnostne gradnje pri prenovi stavb«, prijava do 27. 5.

27. 5. 2016
Posvet »Pogoji in potrebe življenja v obmejnem prostoru – izzivi zagotavljanja storitev«

25. 5. 2016
Slovesnost ob 35-letnici Kozjanskega parka

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

12. 5. 2016
Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V4)

11. 5. 2016
Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber d. o. o. iz vrtine NIKO - 1/08