NAPOVED DOGODKOV

11. 9. 2015
Postavitev oznak visokih voda na Loškem polju in zaključni dogodek natečajev Postani Donavski umetnik in Vodni detektiv

9. 9. 2015
Posvet MOP Skupaj v zeleno gospodarstvo

3. 9. 2015
Izjava ministrice za okolje in prostor glede Revizijskega poročila Računskega sodišča RS, DANES ob 14.00

29. 8. 2015
Slovesnost ob prenovljeni meteorološki postaji na Kredarici in obeležitev 60-letnice neprekinjenih meteoroloških meritev in opazovanj

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

1. 9. 2015
Osnutek Uredbe o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024

31. 8. 2015
Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016