NAPOVED DOGODKOV

17. 4. 2015
Obisk ministrice Irene Majcen na Dolenjskem

14. 4. 2015
Neformalno srečanje ministrov za okolje v Latviji

14. 4. 2015
Odprtje prenovljenega vhodnega dela v Postojnsko jamo ter podpis aneksa h koncesijski pogodbi

13. 4. 2015
Srečanje ministrice Irene Majcen in predstavnikov Sveta za invalide RS

10. 4. 2015
Državna sekretarka Lidija Stebernak na delovnem srečanju glede tretje razvojne osi

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

17. 4. 2015
Osnutek Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

31. 3. 2015
Osnutek Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov