NAPOVED DOGODKOV

18. 6. 2015
Informativni dan LIFE

1. 6. 2015
Posvet Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost

29. 5. 2015
Posvet v okviru Alpske konvencije - “Kakšni so izzivi gorskih in obmejnih območij?”

29. 5. 2015
6. Dan Alpske konvencije

27. 5. 2015
Obisk ministrice na severnem Primorskem

26. 5. 2015
Novinarska konferenca na temo prijaznega obiskovanja alpskega prostora

25. 5. 2015
Seminar za zaposlene na šolah - Varčno z energijo

22. 5. 2015
2. seja Stanovanjskega sveta

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

20. 5. 2015
Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

19. 5. 2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja