NAPOVED DOGODKOV

14. 10. 2015
Prijava na strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike

13. 10. 2015
Ministrica Irena Majcen na delovnem obisku v Izraelu

13. 10. 2015
Drugo javno posvetovanje o prenovi Strategije prostorskega razvoja Slovenije

12. 10. 2015
Javna obravnava madžarskega projekta širitve jedrske elektrarne Paks

12. 10. 2015
10. Obletnica organiziranega ravnanja z odpadno elektronsko in električno opremo v Sloveniji

12. 10. 2015
Srečanje ministrice z župani in rejci drobnice glede škode po zvereh

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

8. 10. 2015
Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov

8. 10. 2015
Osnutek sprememb in dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)