NAPOVED DOGODKOV

11. 2. 2016
Ministrica Irena Majcen na otvoritvi mostu čez Jernejev kanal na vhodu v KP Sečoveljske soline

10. 2. 2016
Podpis pogodbe o sodelovanju med slovensko in avstrijsko Ekoregijo

9. 2. 2016
Ministrsko srečanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR), 9. 2.

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

3. 2. 2016
Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2)

29. 1. 2016
Osnutek Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič