NAPOVED DOGODKOV

6. 7. 2015
Ministrica Irena Majcen na ministrskem sestanku o regionalnem sodelovanju na področju voda v Brčkem

3. 7. 2015
Srečanje ministrice z županom Občine Gorenja vas – Poljane

1. 7. 2015
4. srečanje naravnih parkov

23. 6. 2015
Mednarodna konferenca o prednostih morskih zavarovanih območij na Mediteranu

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

3. 7. 2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

3. 7. 2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo