Prednostne naloge v 2016

NAPOVED DOGODKOV

16. 6. 2016
Seminar programa ESPON, 16. in 17. 6. 2016 na Nizozemskem

27. 5. 2016
Posvet »Pogoji in potrebe življenja v obmejnem prostoru – izzivi zagotavljanja storitev«

4. 5. 2016
Razprava “Voda od lokalne do globalne ravni”

3. 5. 2016
Novinarska konferenca – osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS

25. 4. 2016
Delovno srečanje v Občini Kanal ob Soči

23. 4. 2016
Razstava »Natečaj postani donavski umetnik skozi leta 2004-2015

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

22. 4. 2016
Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

11. 4. 2016
Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V3)