NAPOVED DOGODKOV

11. 2. 2015
Primorski vodni dnevi, 11. in 12. februar

30. 1. 2015
Novinarska konferenca ob Svetovnem dnevu mokrišč, 11.00

29. 1. 2015
Planinske vasi kot primer dobre prakse

28. 1. 2015
Slovenski informativni URBACT dan