NAPOVED DOGODKOV

27. 8. 2015
Posvet Zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu, sejem AGRA

22. 7. 2015
Ozaveščevalni dogodek v Vipavi: Kako živeti s poplavami?

22. 7. 2015
Državna sekretarka mag. Tanja Bogataj na neformalnem zasedanju Sveta za okolje

17. 7. 2015
Svečana otvoritev obnovljenega gradu Podsreda

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

30. 7. 2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

20. 7. 2015
Osnutek uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin