NAPOVED DOGODKOV

5. 3. 2015
Strokovni posvet: Kakšen zrak dihamo - kakovost zraka v Sloveniji, 5. in 6. marec

27. 2. 2015
Državna sekretarka mag. Tanja Bogataj na Regijskem srečanju županov SOS

27. 2. 2015
Ministrica Irena Majcen v Veržeju z župani o poplavni ogroženosti in obisk CERO Puconci

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

17. 2. 2015
Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020

10. 2. 2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - nov osnutek z dne 17. 2 2015

2. 2. 2015
Osnutek Pravilnika o evidenci oškodovancev, izvedenih zaščit in ukrepov ter sklenjenih sporazumov o odškodninah