Skoči na vsebino

NOVICA

MOP za aplikacijo LIDAR prejel priznanje za najboljšo e-storitev javne uprave v 2015

Ljubljana, 15. 12. 2015 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je z aplikacijo LIDAR (Light Detection and Ranging) zmagal na natečaju za dosežek informatike in računalništva v javni upravi v letu 2015. Podelitev je potekala v okviru dvodnevne konference »Informatika v javni upravi 2015. Odprimo digitalni potencial javne uprave.« Prednost LIDAR je, da je obrnjena h končnim uporabnikom in upošteva koncepte ter moderne smernice računalništva v oblaku (open data, ponovna uporaba informacijskih rešitev in lastno znanje).

Gre za prosto dostopno zbirko podatkov o reliefu celotnega površja Slovenije, pridobljenih s pomočjo laserskega skeniranja tal. Poleg Slovenije imata v Evropi take podatke, za vso državo in brezplačno na razpolago, še Danska in Nizozemska. Natančnost podatkov zagotavlja tehnologija, na katero ne more vplivati vreme, ki omogoča prodiranje signala skozi rastlinje ter skeniranje v nočnem času.
Distribucija LIDAR podatkov je bila vzpostavljena v okviru akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav. Zajem podatkov je financiral MOP, Agencija RS za okolje pa je na obstoječi računalniški infrastrukturi, z lastnim znanjem in brez dodatnih stroškov, izdelala spletno aplikacijo za prenos podatkov. Teh je približno 22 terabajtov.


Zaradi širokega spektra uporabe je pričakovana rast zelenih delovnih mest ter učinkovitejše prostorsko načrtovanje. Podatki, ki so sedaj na volj brezplačno, samo pri vsaki hidrološko hidravlični študiji predstavljajo 20% investicije.

Podatki LIDAR so uporabni za:

  • izdelavo kart poplavne nevarnosti – kartiranje, izdelava simulacij poplavljanja, načrtovanje ukrepov za povečanje poplavne varnosti,
  • spremljanje sprememb v okolju – če se podatki zajemajo v več časovnih obdobjih, je možno spremljanje pomikov plazov, količino izkopov v dnevnih kopih …,
  • prostorsko načrtovanje – izdelava podlag za posege v prostor, izdelava 3D modelov mest,
  • energetika – izdelava ocene solarnega potenciala območja,
  • arheologija – iskanje potencialnih arheoloških najdišč,
  • kmetijstvo – iskanje primernih zemljišč za določeno kulturo glede na nagib in osončenost,
  • gozdarstvo – spremljanje letnega prirastka biomase,
  • v obrambne namene.

*   *   *

 

Več informacij o LIDAR


Spletna aplikacija LIDAR