Skoči na vsebino

NOVICA

Razpisan izbor za nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2014-2015

Ljubljana, 18. 11. 2014 - Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (priloga 1) in Resolucije CM/Res(2008)3 (priloga 2) o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino, razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2014-2015. Izbrano delo bo v letu 2015 kandidiralo med predlogi drugih držav. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

 

*   *   *

 

Več informacij